1

Pohoda – Tuzemská přijatá faktura v cizí měně.

Jak zaúčtovat v Pohodě tuzemskou fakturu v cizí měně. Někdy se stane, že česká firma fakturuje české firmě a fakturuje v cizí měně a obě firmy jsou plátci DPH. Postup jak správně zaúčtovat tuzemskou přijatou fakturu v cizí měně je jednoduchý a vlastně logický a nemusí se přepočítávat ručně.

Zadáme novou fakturu a po zadáme vše jako u klasické tuzemské faktury. Tedy číslo faktury, číslo dokladu, variabilní sysmbol, případně párovací symbol, datumy, předkontaci a členění DPH. Nyní chceme zadat cizí měnu, ale máme tabulku s částkami pořád pro Koruny. Je to tuzemská faktura. Takže jdeme v menu „Záznam“ (Alt+Z) a dále vybereme „Cizí měna“ (Alt+C). Nemusíme jít vůbec přes menu, když použijeme skratkovou kombinaci kláves Ctrl+Shift+C. Oba tyto způsoby nám změní tabulku pro zadání částky na „častka v cizí měně“. Můžeme to samozřejmě udělat také úplně jako první, hned na začátku zadávání faktury. Pořadí je naprosto irelevantní. Nyní si můžeme zadat měnu a kurz. Kurz se vybere sám pokud používáte automatické načítání kurzového lístku a načíst by se mělo podla data zápisu. Částku můžete, ale taky nemusíte zadávat, protože ji zadáme v položkách faktury. Toto jsme určitě všichni uměli, ale jak ji správně zaúčtovat?

Zde si vybíráme v menu cizí měnu pro fakturu

Takto vypadá zaúčtovaná tuzemská přijatá faktura v cizí měně v deníku.

Aby se do účetního deníku faktura správně zaúčtovala a vstoupila do DPH, protože obě strany faktury jsou plátci DPH, tak jdeme na kartu Položky faktury a zadáme novou položku. Název položky si dejte co uznáte za vhodné, já ji nazval pro příklad jednotková cena. Dále zadáme množství 1 a pak jednotkovou cenu zadáme částku v cizí měně bez DPH. Na položce DPH si vybereme sazbu DPH, v našem případě 21% a to je vše. DPH se už spočítá samo.

DPH do deníku dostaneme použijeme-li položku faktury a zadáme částku a příslušnou sazbu DPH.

Když se podíváme nyní na záložku Zaúčtování, tak zjistíme, že již máme zaúčtováno správně i DPH v Kč. A máme tím pádem fakturu správně zaúčtovanou a ani to nebylo tak složitý 🙂

 

Účtujeme v pohodě 😉

Účtujeme v programu POHODA
POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.